Bøger - Books

EN SLÆGTS HISTORIE

Rolf de Neergaard (1927-2021) har skrevet en bog om slægten som udkom i 2001 under navnet "En slægts historie"

Den giver en fin fortælling om slægtens oprindelse, videre udvikling med mange sjove anekdoter. Bogen indeholder et samlet overblik over familien med mange stamtræer. Den er baseret på en enorm viden og forskning omkring slægten som var Rolf's passion. 

Rolf var indehaver af Gunderslevholm Gods i mange, mange år.

Bogen på 240 sider kan fås ved henvendelse til Slægtsforeningen.


A GENEALOGY STORY

Rolf de Neergaard (1927-2021) has written a book about the family which was published in 2001 under the name "A genealogy history"

It gives a nice story about the origin of the family, further development with many funny anecdotes. The book contains a comprehensive overview of the family with many family trees. It is based on an enormous amount of knowledge and research about the family which was Rolf's passion.

Rolf was the owner of Gunderslevholm Estate for many, many years.

The book of 240 pages can be obtained by contacting the Family Association.Godsejer Rolf de Neergaard


DANMARKS HERREGÅRDE - Sjælland, Møn og Lolland-Falster

DANMARKS HERREGÅRDE er en lystvandring til en af landets store kulturskatte. De danske herregärde har varet en væsentlig del af historien om Danmark siden middelalderen. De har været knudepunkter for rigdom og magt, for store adelsslægter og fremtrædende byggekunst - og endnu i dag ligger de som perler i det danske landskab.

Niels Peter Stilling tager læseren med til et fornemt udvalg af herregårde på Sjælland, Møn og Lolland-Falster, ca. 90 herregärde indgär i bogen. Hver herregård får sin egen fortælling, og i bogens kapitler træder de frem som vigtige brikker i det store puslespil, der former Danmarkshistorien. Deribland er flere Neergaard'ske godser beskrevet: Gunderslevholm, Førslev, Fuglesang, Skjoldnæsholm, Svendstrup, m.fl.

Niels Peter Stilling (f. 1953) er historiker, tideligere museumsinspektør ved Rudersdal Museer og en af landets eksperter i herregårdenes historie.

Bogen er udgivet af Gyldendal A/S i 2014 - 1. udgave, 3. oplag - ISBN 978-87-02-13244-1 - 456 sider


DANMARKS HERREGÅRDE - Sjælland, Møn og Lolland-Falster

MANOR ESTATES OF DENMARK is a pleasure walk to one of the country's great cultural treasures. The Danish manors have lasted a significant part of the history of Denmark since the Middle Ages. They have been hubs for wealth and power, for great noble families and prominent architecture - and even today they lie like pearls in the Danish landscape.

Niels Peter Stilling takes the reader to a distinguished selection of manors on Zealand, Møn and Lolland-Falster, approx. 90 manors are included in the book. Each manor house gets its own story, and in the book's chapters they appear as important pieces in the great puzzle that shapes Danish history. Among them, several Neergaard estates are described: Gunderslevholm, Førslev, Fuglesang, Skjoldnæsholm, Svendstrup, and others.

Niels Peter Stilling (b. 1953) is a historian, former museum inspector at Rudersdal Museums and one of the country's experts in the history of manor houses.

The book was published in danish by Gyldendal A / S in 2014 - 1st edition, 3rd edition - ISBN 978-87-02-13244-1 - 456 pages