Formål - PurposeForeningens formål er ved en sammenslutning af den gunderslevholmske gren af slægten Neergaard at bidrage til denne slægts anseelse, sammenhold og udvikling.

Under Historie kan du læse mere om slægtens oprindelse og videre udvikling.

Foreningen blev også stiftet i 1908 af efterkommere af Peter Johansen de Neergaard (1769-1835) for at hjælpe de familiemedlemmer, som havde behov for økonomisk støtte. Det er især unge studerende som nyder godt af foreningens støtte.

Hvert medlem betaler et årligt kontingent for at støtte foreningens eksistens.

Slægten samles hvert år til sammenkomster for at holde sammen på slægten og dens mange medlemmer. P.t. er der ca. 110 medlemmer.The purpose of the association is to contribute to the reputation, unity and development of the Gunderslevholm branch of the family Neergaard.

Under History you can read more about the family origin and further development.

The association was also created in 1908 by descendants of Peter Johansen de Neergaard (1769-1835) in order to help those family members who needed economic support. It in particular the young studens who benefits from the support.

Each member contributes to the subsistence of the association with an annual contribution.

The family gathers every year for gatherings to keep the family and its many members together. P.t. is there approx. 110 members.
100 års dagen for slægtsforeningen i 2008 - Celebration of 100 years existence of the association in 2008
Slægtsmøde den 11. juni 2022 på Gyldenholm - Family reunion on June 11th, 2022 at Gyldenholm